วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การกร่อนของหิน

ใบความรู้ กิจกรรมที่ 2.5 เรื่อง การกร่อนของหิน

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพของหิน มี 2 สาเหตุหลักๆ คือ 1.การผุพังอยู่กับที่ และ2.การกร่อน โดยการกร่อนของหินหมายถึง กระบวนการที่ทำให้หินเปลี่ยนแปลงสภาพไป เนื่องจากเกิดการขัดสีจนหินเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นได้เมื่อหินถูกกระแสน้ำ กระแสลม หรือธารน้ำแข็งพัดพาไป ทำให้มีขนาดเล็กลง มีผิวเรียบเนียนหรือมีรูปร่างกลมมน นอกจากนี้แรงดึงดูดของโลกยังดึงหินที่เกิดจากการผุพังอยู่กับที่ให้กลิ้งลงสู่ที่ต่ำกว่า ซึ่งระหว่างที่หินเคลื่อนที่ก็จะเกิดการกระแทกขัดสีจนทำให้หินกร่อนได้เช่นกัน
สรุป
การกร่อนของหิน คือ กระบวนการที่หินมีการเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรูปร่างไป อันเนื่องมาจากการถูกขัดสี เช่น จากกระแสน้ำ กระแสลม หรือธารน้ำแข็งพัดพา

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8/11/52 19:59

  ควรมีรูปภาพ


  จาก ด.ช.นนท์นิพัทธ์ วรชินาคมน์ นาย ป.4/2เลขที่ 10

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ10/11/52 19:44

  การเปลี่ยนแปลงของหินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 การผุพังอยู่กับที่ 2. การกร่อน การผุพังอยู่กับที่ คือ การที่หินผุพังถูกทำลายด้วยกรรมวิธีต่างๆ โดยหินไม่มีการเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  การกร่อนของหินคือ การทีหินมีการเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรูปร่าง เพราะเกิดจากการถูกขัดสี เช่น ธารน้ำแข็ง กระแสน้ำเป็นต้น

  ด.ญ.วีรินทร์ บุษบรรณ ป.4/1 เลขที่ 16

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ11/11/52 18:42

  ได้ความรู้เต็มอิ่มเลยคะ


  ด.ย.นิรินธนา ราตรีปรสาทสุข เนม ป.4/1 เลขที่22

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ11/11/52 21:12

  การกร่อน คือ การที่ทำให้หินแปรสภาพไป โดยมีการขัดสีจนหินเปลี่ยนแปลงไป อาจเกิดจากการที่ถูกกระแสน้ำ ,ลมหรือ ธารน้ำแข็งพัดพาไป
  แสดงว่า การกร่อนจะเกิดได้ตลอดเวลา ใช่ไหมค่ะ


  ด.ญ, ศุภิสรา ฉันททิพย์ญาณ(เชอรี่) เลขที่ 20 ป.4/1

  ตอบลบ
 5. ครูฟ้าน่าจะมีการสรุปเป็นเวบด้วยนะคะ เพราะจะได้จำง่ายและมองเห็นภาพ และน่าจะมีแบบฝึกหัดให้ลองทำด้วยคะ


  ด.ญ.นันท์นภัส บุญเชิด เลขที่ 17 ป.4/1

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ12/11/52 20:15

  การเปลี่ยนเเปลงของหินมี 2 ประเภท คือ 1การผุพังอยู่กับที่ 2การกร่อน
  การผุพังอยู่กับที่คือการที่หินเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ,ขนาด,
  องค์ประกอบโดยไม่มีการเคลื่อนที่ การกร่อนคือการที่หินเปลี่ยนแปลง
  ขนาด,สภาพดดยมีการเคลื่อนที่ เช่น เเม่น้ำ ลม แรงโน้มถ่วง เป็นต้น

  ด.ญ.นวพร นันทเอกพงศ์ (พลอย) ป.4/4 เลขที่22

  ตอบลบ
 7. มีเนื้อหาสาระ ความรู้มากมาย แต่ยังขาดภาพประกอบเนื้อ หากมีภาพประกอบจะทำให้ดูมีสีสรรขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ

  ด.ช.บุรพล สารอต (รมย์) เลขที่ 4 ชั้น ป.4/2

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ16/11/52 17:51

  การเปลี่ยนแปลงของหินมี 2 ประเภท คือ 1.การผุพังอยู่กับที่
  2. การกร่อน การผุพังอยู่กับที่มี 2 ประเภท คือ
  1.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ครูฟ้าขอบคุณค่ะ
  ครูฟ้ามีโทษประหารคือ น้ำหนักลงค่ะ ( เป็นเรื่องจริง แต่ไม่
  มีโทษประหารเลย )

  ด.ญ.ภูวดี แพงสุข ( มิน ) ป.4/4 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ18/11/52 19:38

  แหม ๆ ครูฟ้ามีคนส่งความคิดเห็นมาเยอะมากมาย จนอ่านไม่ไว้เลย
  ใช้ไหมค่ะ ? แต่หนูอ่านความคิดเห็นของหลายๆคน มีการสรุป
  เนื้อหา ข้อปรับปรุงและความรู้สึก แต่หนูเขียนความคิดเห็นมา
  หวังว่า ครูฟ้าคงจะได้อ่านนะค่ะ ...

  ด.ญ.ภูวดี แพงสุข ป.4/4 เลขที่ 23

  ตอบลบ