วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

ใบความรู้กิจกรรมที่ 2.4 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินมากมายถึงการกำเนิดของหินประเภทต่างๆ เราได้เรียนรู้ความแตกต่างของหินแต่ละชนิดว่าเกิดจากแร่ธาตุองค์ประกอบในหิน และเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำหินชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์แล้ว แล้วรู้หรือไม่ว่าหินมีการเปลี่ยนสภาพได้ ถึงแม้ว่าหินจะมีความแข็งแรงมาก แต่หินก็สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้โดยสาเหตุหลายประการ เช่น เมื่อหินถูกน้ำกัดเซาะ ถูกแดดเผา ถูกลมพัด ถูกกระแทก เป็นต้น

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพของหิน
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพของหิน มี 2 สาเหตุหลักๆ ดังนี้
1.การผุพังอยู่กับที่
2.การกร่อน

1.การผุพังอยู่กับที่
คือ การที่หินผุพังถูกทำลายด้วยกรรมวิธีต่างๆ โดยที่หินไม่มีการเคลื่อนที่ เช่น จากลมฟ้าอากาศ สารละลาย และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้ ตลอดจนการแตกตัวเนื่องจากการเพิ่มและลดอุณหภูมิสลับกันเป็นต้น ซึ่งสาเหตุนี้จะเกิดขึ้นกับหินตลอดเวลา

การผุพังอยู่กับที่ยังแบ่งได้เป็น 2 เหตุย่อยๆ อีก นั่นก็คือ
1. กระบวนการผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี
2. กระบวนการผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ

1. กระบวนการผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี
คือ กระบวนการผุพังอยู่กับที่ ที่ทำให้สมบัติทางเคมีของหินเปลี่ยนแปลงไป เรียกว่า กระบวนการผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี ตัวอย่างเช่น การผุพังที่เกิดจากแร่เหล็กในหินกลายเป็นสนิมแล้วผุไป การผุพังเพราะการละลายของหินปูนเนื่องจากฝนหรือน้ำที่มีสภาพเป็นกรด

2. กระบวนการผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ
คือ กระบวนการผุพังอยู่กับที่ ที่ทำให้หินมีขนาดเล็กลงแต่ไม่ได้ทำให้สมบัติเคมีของหินเปลี่ยนไป เรียกว่า การผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ เช่น การผุพังเนื่องจากความร้อนและแรงต่างๆ , แรงดันจากการขยายตัวของน้ำแข็ง แรงดันของรากต้นไม้ แรงดึงดูดของโลก

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8/11/52 20:02

  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพของหิน มี 2สาเหตุดังนี้
  1.การผุพังอยู่กับที่
  2.การกร่อน

  จาก ด.ช.นนท์นิพัทธ์ วรชินาคมน์ นาย ป.4/2เลขที่ 10

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11/11/52 18:32

  การผุพังแบบเคลื่อนที่คือการกร่อน


  ด.ญ.นิรินธนา ราตรีประสาทสุข เนม ป.4/1 เลขที่22

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. การผุพังทางเคมีที่เกิดจากฝนกรด มักจะเกิดบริเวณไหน และต้องใช้เวลาเท่าไรถึงจะเกิดการผุพัง


  ด.ญ.นันท์นภัส บุญเชิด เลขที่ 17 ป.4/1

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ13/11/52 17:25

  การผุพังอยู่กับที่ยังแบ่งได้เป็น2เหตุย่อยๆอีกคือ
  1.กระบวนการผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี
  2.กระบวนการผุพังที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ

  ด.ญ.ปิติพร ชนะสิทธิ์ เทียนเทียน เลขที่ 25 ป.4/3

  ตอบลบ